Termoregulātori

Vadības ierīces (regulātori), kas regulē oglekļa-vara polimēra filmas sasilšanu ir visai atšķirīgi. Regulātora pareiza izvēle atstāj būtisku ietekmi uz patērētās elektroenerģijas (t.i. Jūsu naudas) apjomu.

01 Tehnoloģijas

Ir regulātori, kam Jūs varat noteikt tikai vēlamo telpas temperatūru (AT). Tas nozīmē, ka oglekļa-vara polimēra filma, sasilstot sasniedz savu maksimālo temperatūru, kura tiek uzturēta, līdz telpas temperatūra sasniedz vēlamo. Pirmkārt, temperatūra telpā ir atkarīga no ārējiem apstākļiem (siltumizolācijas) un to ne vienmēr ir iespējams sasniegt, bet, otrkārt, oglekļa-vara polimēra filma vienmēr tiek uzkarsēta līdz maksimālai pieļaujamai robežai. Šādas augstas temperatūras neradīs komfortu, jo tas būs līdzvērtīgi bradāšanai pa karstām pludmales smiltīm, pie kam šeit nevar runāt par saprātīgu elektroenerģijas izmantošanu.

Ir regulātori, kas veic grīdas temperatūras (FT) kontroli. Grīdas apsilde tiek atslēgta, ja temperatūra sasniedz Jūsu iestatīto grīdas temperatūru vai arī notiek grīdas apsildes automātiska atslēgšana, temperatūrai pārsniedzot pieļaujamo. Šis risinājums ir drošāks, tomēr joprojām tāds parametrs, kā vēlamā telpas temperatūra, tiek ignorēts.


Trešā veida regulātori respektē gan vēlamo telpas temperatūru (AT), gan arī dod Jums iespēju noteikt maksimālo grīdas temperatūru (FT), kuru sasniedzot apsilde jebkurā gadījumā tiek pārtraukta. Šīs ierīces parasti tiek veidotas kā datorizētas un iegultas sistēmas, kas nodrošina atsevišķu apsildes režīmu programmēšanu dažādiem diennakts periodiem. Mūsu piedāvātie regulātori atbilst šai vadības ierīču grupai.

 

02 Drošība

Oglekļa-vara polimēra filmas pielietojuma kvalitāte ir atkarīga no regulēšanas ierīces – termoregulatora (termostata) darbības kvalitātes. Regulators sastāv no diviem blokiem: vadības un komutācijas bloka. Vadības bloka darbību (barošanas pieslēgšanas/atslēgšanas režīmus) nosaka programmēti algoritmi, bet komutācijas bloks pieslēdz/atslēdz barošanu, atbilstoši komandām, kas tiek saņemtas no vadības bloka. Kā komutācijas ierīce kalpo elektromehānisks relejs, kurš, atbilstoši sprieguma līmenim uz vadības kontaktiem, savieno/atvieno spēka kontaktus, komutējot elektrisko ķēdi. Metālisku kontaktu savienošanas laikā veidojas mikrodzirksteļošana un rodas pakāpenisks kontaktu nodilums. Ja telpā iestatīto temperatūru nav iespējams sasniegt, un notiek regulāra un bieža, kā arī ilglaicīga releja pārslēgšanās, tad  nodiluma rezultātā var notikt pat kontaktu salipšana. Ja apsildes ierīce nav pieslēgta pie automātiska drošinātāja, kas ievietots dzīvokļa elektrības sadales skapī,  tad sekas var būt bēdīgas. 

Uzticiet elektroniskās grīdas uzstādīšanu profesionālam elektriķim, jo viņš šos darbus paveiks ātrāk un kvalitatīvāk. Neizmantojiet termostatus, par kuru darbību Jūs neesat pārliecināti, tikai tādēļ, ka tie ir nedaudz lētāki.

reg-out.jpg
reg-in.jpg